Dominik Kuboń

Wychodzenie z ciała

Przez wieki ludzie różnych kultur i warstw społecznych spotykali się ze zjawiskiem wychodzenia z ciała. Czy możliwe jest oddzielenie ludzkiej świadomości od ciała? Może to halucynacje, zaburzenia psychiczne lub nadmiar wyobraźni? Pewne obserwacje wsk...

Dar Nilu (cykl antyczny, starożytny Egipt)

 Kemit - Czarna Ziemia, to określenie, które starożytni Egipcjanie nadali swej ojczyźnie. Pustynia była określana słowem Deszeret - czerwona ziemia. Czarne, żyzne gleby w dolinie Nilu tworzył muł naniesiony przez wody rzeczne, pośrodku czerwonych pia...