Marek Maraszek

Ad rem #4 | Tory

  Robotnik leniwie przeżuwa kęs kanapki. Gdzieś między kałużami lawiruje gołąb. Kot bez jednej łapki ucieka od wszystkich, w pyszczku trzyma zdobycz. Niektórzy pracownicy spokojnie drzemią. Beznamiętny głos z megafonu zapowiada przyjazd ekspr...

Ad rem #3 | Księga Losu

Do utwierdzenia roli Woltera jako filozofa wpłynęły w znacznej mierze powiastki filozoficzne: za pomocą humoru, stosunkowo łatwej formy i przypominającej bajkę historii mogły dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, prezentując zarazem czytelnikom konk...

Ad rem #2 | Rękopis

Kiedy po dokonanej rewizji policja konfiskuje tysiącstronicowy rękopis słynnego czeskiego filozofa, prascy intelektualiści zastanawiają się, do kogo zwrócić się z apelem o pomoc. Do tych właśnie chwil powraca Milan Kundera w eseju z 1983 roku, którem...

Ad rem #1 | Buty

Marzec 1930 roku. Na amsterdamskiej wystawie Martin Heidegger przygląda się dziełu, którego interpretację postanowi potem wpleść w esej dotyczący źródeł dzieła sztuki. Tym, co niemiecki filozof podziwia, jest namalowana przez Vincenta van Gogha para ...

Marek Maraszek

Filozofia w głowie, czeski w sercu, kawa w brzuchu.