Ad rem

Ad rem #4 | Tory

  Robotnik leniwie przeżuwa kęs kanapki. Gdzieś między kałużami lawiruje gołąb. Kot bez jednej łapki ucieka od wszystkich, w pyszczku trzyma zdobycz. Ni...

Ad rem #3 | Księga Losu

Do utwierdzenia roli Woltera jako filozofa wpłynęły w znacznej mierze powiastki filozoficzne: za pomocą humoru, stosunkowo łatwej formy i przypominającej bajkę ...

Ad rem #2 | Rękopis

Kiedy po dokonanej rewizji policja konfiskuje tysiącstronicowy rękopis słynnego czeskiego filozofa, prascy intelektualiści zastanawiają się, do kogo zwrócić się...

Ad rem #1 | Buty

Marzec 1930 roku. Na amsterdamskiej wystawie Martin Heidegger przygląda się dziełu, którego interpretację postanowi potem wpleść w esej dotyczący źródeł dzieła ...