Ad rem

Ad rem #2 | Rękopis

Kiedy po dokonanej rewizji policja konfiskuje tysiącstronicowy rękopis słynnego czeskiego filozofa, prascy intelektualiści zastanawiają się, do kogo zwrócić się...

Ad rem #1 | Buty

Marzec 1930 roku. Na amsterdamskiej wystawie Martin Heidegger przygląda się dziełu, którego interpretację postanowi potem wpleść w esej dotyczący źródeł dzieła ...