Wszechświat

Sztuka na talerzu

Jedzenie jest nieodłączną częścią naszego życia, sferą ważną, a dla niektórych może najważniejszą. Trzeba przyznać, że żywność ma nie tylko wartości odżywczo-sm...

Wychodzenie z ciała

Przez wieki ludzie różnych kultur i warstw społecznych spotykali się ze zjawiskiem wychodzenia z ciała. Czy możliwe jest oddzielenie ludzkiej świadomości od cia...

Art Squat w Tarnowie

Początkujący artyści szukają miejsca, gdzie mogliby tworzyć, rozwijać pasje i promować swoje prace. Dzięki Fundacji Promocji Artystycznej Aspiranci w Tarnowie p...